Skip to Content

Strategickou komunikaci skupiny AXA Česká republika a Slovensko zajistí Havas

Skupina AXA Česká republika a Slovensko se rozhodla svěřit podstatnou část svého komunikačního mixu agentuře Havas. Spolupráce zahrnuje oblasti public relations, správu a rozvoj profilů na sociálních médiích i vytváření obsahu pro internetové platformy. Havas bude poskytovat podporu všem entitám skupiny AXA Česká republika a Slovensko i v oblasti interní komunikace, employer brandingu a drobných eventů. Na Slovensku bude výše popsané aktivity zajišťovat Havas ve spolupráci se slovenskou agenturou Dynamic Relations 2000.

„Pro Havas jsme se rozhodli díky jejich schopnosti výborně integrovat PR s dalšími komunikačními disciplínami,” říká Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer & Senior PR manažer skupiny AXA pro Českou a Slovenskou republiku. „Mezi cíle naší spolupráce patří sjednocení klíčových sdělení, konsolidace našich komunikačních kanálů a jejich strategické propojení včetně návaznosti na oblast CSR."

Projekty pro skupinu AXA Česká republika a Slovenskou bude v Havasu řídit Daniela Chovancová, client service director pro oblasti Finance, IT a Telco. „Chceme pomoci skupině AXA Česká republika a Slovensko s naplněním její mise pomáhat lidem žít lepší život a stát se jejich skutečným partnerem v běžném každodenním životě. Budeme se snažit o to, aby společně připravená komunikace byla užitečná také pro běžné situace, kterým každodenně čelíme, a preventivně pomáhala vyhnout se těm nepříjemným,“ uvedla

Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 160 000 zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 64 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) byly její výnosy pro rok 2017 oceněny na částku 98,5 miliardy EUR, podkladové výnosy na 6 miliard EUR. K 31. prosinci 2017 měla pod správou aktiva ve výši 1 439 miliardy EUR.

Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones sustainability index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.

Skupina AXA v loňském roce potvrdila po desáté v řadě pozici nejlepší světové značky z oboru pojišťovnictví v žebříčku Interbrand. Stala se oficiálním pojistným partnerem slavného anglického fotbalového klubu FC Liverpool.

AXA působí v České republice a na Slovensku prostřednictvím penzijní společnosti (na Slovensku pak přes doplňkovou důchodovou společnost a důchodovou správcovskou společnost), životní pojišťovny, pojišťovny (se zaměřením na neživotní pojištění), a investiční společnosti. Má více než 1,35 milionu aktivních klientů, přes 500 zaměstnanců a více než 119 miliard korun aktiv pod správou. V loňském roce uzavřela strategické partnerství s nejstarším středoevropským startupovým akcelerátorem StartupYard.

O společnosti Havas Prague