Soutěž o 4 x 4 tuny kvalitních českých dřevěných pelet Stora Enso skončila

Pondělí, 16. dubna 2018 — Pelety jsou palivem budoucnosti. Patří k nejzdravějším, nejčistším a také nejkomfortnějším zdrojům vytápění a jsou díky svým skvělým vlastnostem stále rozšířenější. V Česku se o výhodách kotlů na pelety ročně přesvědčí až 3 000 nových majitelů. A také čtyři výherci soutěže se Stora Enso o 4 x 4 tuny kvalitních českých dřevěných pelet na celou zimu v hodnotě 24 000 Kč.  Jména výherců jsou Jiří Štecher, Opařany, Naďa Postl, Šenov, Zdenka Jouzová, Praha 10 a Luboš Mencák, Praha 2.

 

Pravidla soutěže

O soutěži

Soutěž trvá celkem 31 dní, a to od 14. března do 13. dubna 2018. Probíhá ve speciálním březnovém čísle titulu Dům a zahrada Na venkově (vychází 14. března 2018).

V soutěži jsou ve hře výhry za 96 000 Kč; 4 x 4 tuny pelet (v hodnotě 24  000 Kč/výhra).

Jak hrát o pelety Stora Enso

Soutěž má pouze jednu část.  Soutěžící budou posílat odpověď na soutěžní otázku ve speciálním čísle titulu Dům a zahrada, a to prostřednictvím emailové adresy rsvp@havas.com.

K výběru výherců dojde dne 16. dubna 2018 ze správných odpovědí na soutěžní otázku, které do 13. dubna 2018 dojdou na výše uvedenou emailovou adresu.

Správné odpovědi lze posílat nejpozději do 13. dubna 2018 do 23:59:59 hod.

Určení výherců

V soutěži o 4 x 4 tuny kvalitních českých dřevěných pelet Stora Enso vyhrávají výhru soutěžící, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku.

Do soutěže o 4 x 4 tuny kvalitních českých dřevěných pelet Stora Enso budou zařazeny všechny správné odpovědi doručené prostřednictvím emailové adresy za předpokladu, že email byl řádně doručen organizátorovi soutěže v období od 14. března 2018 06:00:00 hodin do 13. dubna 2018 23:59:59 hodin.

Odeslání výher

Výhry si výherci vyzvednou na některé z poboček stavebnin DEK, kde se mohou v případě zájmu domluvit na dovozu výhry za poplatek, a to nejpozději do 15. května 2018. Kontakt: +420 724 639 004.

Obecná ustanovení

Každý účastník svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem emailové adresy, ze které odeslal správnou odpověď. Prokáže-li se zneužití této emailové adresy soutěžícím, je soutěžící ze soutěže vyřazen.
Organizátor neodpovídá za doručení poštovních zásilek. Výhra nebude účastníkovi soutěže přiznána, bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné či nekalé jednání ze strany daného účastníka. Organizátorem soutěže je společnost Havas Worldwide Prague a.s. se sídlem Letenské sady čp.1500 (Expo58), 170 00 Praha 7, IČ: 63079054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městského soudu v Praze, sp.zn. B 3138

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je bezvýjimečně dodržovat. Podmínky stanovené v podrobných pravidlech soutěže jsou vždy rozhodující. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi soutěže jakožto správci (dále jen „správce“), za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to do vyjádření nesouhlasu soutěžícího s dalším zpracováním osobních údajů.

Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv bezplatně na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci; žádost o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci učiněná před koncem soutěže však povede k vyřazení ze soutěže. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město, z něhož pochází, na webových stránkách společnosti Stora Enso a agentury Havas.

Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Výhry si výherci vyzvednou na některé z poboček stavebnin DEK, kde se mohou v případě zájmu domluvit na dovozu výhry za poplatek

Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky. Organizátor není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s používáním výher. Organizátor neodpovídá za nedoručení emailů organizátorovi soutěže či za jakékoli technické problémy spojené se zasíláním emailů.

 

 

 

Michal Vlasak Havas PR Prague s.r.o.